Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

Acròpolis de Atenas - Ακρόπολη των Αθηνών - Acropolis of Athens

Fotografìas realizadas por ©Dimitris V. Geronikos, un dìa en Noviembre de 2010. Λήψη φωτογραφιών από τον ©Δημήτρη Β. Γερονίκο, μια μέρα του Νοέμβρη του 2010. Photographs taken by ©Dimitris V. Geronikos, on a day of November 2010.


Δεν υπάρχουν σχόλια: