Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

La catástrofe del Peloponnese en Agosto de 2007 - Η καταστροφή της Πελοποννήσου τον Αύγουστο του 2007 - The catastrophe of Peloponnesos in August 2007

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Peloponnese, en 26 de Agosto de 2007. Hoy, cuatro años después, las fotografías son dedicadas a la memoria de las víctimas.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Πελοποννήσου, στις 26 Αυγούστου του 2007. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Peloponnese, on 26 of August 2007. Today, four years later, the photos are dedicated to the memory of the victims.

2 σχόλια:

@lbist είπε...

4 χρόνια μετά κι έχουν ακόμα τα κουφάρια των καμένων αυτοκινήτων διάσπαρτα;; το ελλαδιστάν και ο σεβασμός στη μνήμη των απανθρακωμένων... τι φρίκη...

Dimitris Geronikos είπε...

Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί στις 26 Αυγούστου 2007, δε γνωρίζω αν σήμερα παραμένουν τα κουφάρια των καμμένων αυτοκινήτων διάσπαρτα στην περιοχή. Αν συμβαίνει αυτό τι να πω;