Παρασκευή 16 Απριλίου 2010

¡Liberación inmediata de Marios Zervas!– Άμεση απελευθέρωση του Μάριου Ζέρβα! – Immediate release of Marios Zerbas!

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, durante la manifestación  de solidaridad con Marios Zerbas, el jueves 15 de abril de dos mil doce diez.

 
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης αλληλεγγύης στο Μάριο Ζέρβα, την Πέμπτη 15 Απριλίου του δύο χιλιάδες δέκα.
 
 
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, during the manifestation of solidarity with Marios Zerbas, in the center of Athens on Thursday, April 15, two thousand ten.
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: