Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

Καλλιεργήσιμη γη στην περιοχή του δέλτα του Έμπρο

Tierra de cultivos en la zona del delta del Ebro

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Δεν υπάρχουν σχόλια: