Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

uno en la tierra miles en la luchaένας στο χώμα χιλιάδες στον αγώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: