Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

6 de Diciembre de 2016 - 6 Δεκέμβρη 2016 - December 6 of 2016

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el martes 6 de diciembre de 2016. Las fotografías son dedicadas a la memoria de Aleksandros Grigorópulos.
 

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016. Οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
 
Photographs by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Tuesday, December 6 of 2016. The photographs are dedicated to Alexandros Grigoropoulos’ memory.Δεν υπάρχουν σχόλια: