Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Εκεί που συναντιούνται τα νερά

Αllí que se encuentren las aguas

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο
Δεν υπάρχουν σχόλια: